• Znajdujesz się tutaj:

Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo

Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo

Całkowity koszt zadania 197784,00 zł

Dofinansowane ze środków WFOŚIGW w formie dotacji 50000 zł

Dofinansowane ze środków WFOŚIGW w formie pożyczki 147784,00 zł

Operacja zakłada zakup oraz montaż 19 lamp solarnych w miejscowości Jagodne Małe. Słup stalowy ocynkowany

wzmacniany wysokości około 5 m wraz z konstrukcją wsporczą panela o mocy 290-310 W. Lampa LED 20-40 W wraz z

regulatorem MPPT służącym do programowania czasów i trybów pracy, ochrona akumulatora, czujnik zmierzchu.

Modernizacja wraz z uzupełnieniem trzech obwodów oświetleniowych – ul. Niegocińska, ul. Akacjowa, ul. Orzechowa w miejscowości Rydzewo.

WFOŚIGW w Olsztynie:  www.wfosigw.olsztyn.pl

Dodaj do zakładek Link.