• Znajdujesz się tutaj:

Aktualizacja !!! Wydłużenie składania wniosków w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że na podstawie § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187
ze zm.), termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzin
rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r.
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.
Na mocy znowelizowanych przepisów wprowadzona została także możliwość uznania innych
niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż
produktów rolnych ze swojego gospodarstwa.


Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc i dokumenty dostępne na
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-
niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

……………………………………………………….

Uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.), termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został wydłużony do dnia 23 listopada 2022 r.
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-
rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Dodaj do zakładek Link.