• Znajdujesz się tutaj:

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w Gminie Miłki

 

 

Wójt Gminy Miłki zaprasza do złożenia ofert.

Więcej informacji w załącznikach.

 

Zarządzenie 10.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu

umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_art_16_ust_1_6

oferta realizacji zadania publicznego zalaczniknr1

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zalaczniknr5

10528_umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_art_16_ust_1_6

Zarządzenie nr 13.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2023 roku w gminie Miłki

Protokół oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie nr 14.2023 Wójta Gminy Miłki z dn.02.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 16.2023 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

Zarządzenie nr. 17.2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie nr. 17.2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2023

Dodaj do zakładek Link.