• Znajdujesz się tutaj:

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE MIŁKI W 2024 r.

do 06.05.2024 r. Podanie   do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy o terminach wyborów sołtysów   w gminie Miłki i ogłoszenie kalendarza wyborczego.
do 22.05.2024 r. Sporządzenie   spisów wyborczych

Od 23.05.2024 r.

07.06.2024 r.

Przekazanie   sołtysom kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych   materiałów wyborczych.
Od 23.05.2024 r. do 07.06.2024r.

 Głosowanie   – wybory sołtysa/rady sołeckiej.

L.p. Nazwa sołectwa Miejsce wyborów/

głosowania

Termin wyborów/ głosowania Godzina I zebrania Godzina II zebrania
1.     Bielskie

 

wiatka 29.05.2024 17:00 17:15
2.     Czyprki

 

Świetlica wiejska 28.05.2024 19:00 19:15
3.     Danowo

 

wiatka 29.05.2024 19:00 19:15
4.     Jagodne Małe

 

Świetlica wiejska 27.05.2024 17:00 17:15
5.     Jagodne Wielkie Świetlica wiejska 27.05.2024 19:00 19:15
6.     Kleszczewo

 

Świetlica wiejska 03.06.2024 17:00 17:15
7.     Konopki Małe

 

Świetlica wiejska 04.06.2024 18:00 18:15
8.     Konopki Nowe

 

Świetlica wiejska 04.06.2024 16:00 16:15
9.     Konopki Wielkie Świetlica wiejska 06.06.2024 17:00 17:15
10.              Lipowy Dwór

 

Lipowy Dwór (garaż blaszak) 28.05.2024 17:00 17:15
11.              Lipińskie U sołtysa 23.05.2024

 

17.00 17.15
12.              Marcinowa Wola Świetlica wiejska 07.06.2024 19:00 19:15
13.              Miłki

 

Świetlica wiejska 07.06.2024 16:00 16:15
14.              Paprotki

 

Świetlica wiejska 05.06.2024 16:00 16:15
15.              Staświny

 

Świetlica wiejska 23.05.2024 19:00 19:15
16.              Ruda

 

Świetlica wiejska 03.06.2024 19:00 19:15
17.              Rydzewo

 

Świetlica wiejska 05.06.2024 17:00 17:15
18.              Wyszowate

 

Świetlica wiejska 6.06.2024 18:00 18:15

O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym jest mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, zwołanym po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Dodaj do zakładek Link.