• Znajdujesz się tutaj:

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie ogłasza nabór na BEZPŁATNE  Kursy Kwalifikacji Zawodowych (KKZ) w ramach projektu ,,Drewno, woda i przygoda- nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie ‚‚w kwalifikacjach: 1) TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów (dla zawodu Kucharz) Kształcenie trwa 1,5 roku (3 sem.) i… Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miłki odbędzie się dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 08:45-11:15. Adres siedziby: Urząd Gminy Miłki ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki Dodatkowe informacje… Czytaj dalej

OWES EŁK zaprasza na szkolenia otwarte

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na cykl dwóch jednodniowych szkoleń otwartych. Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność… Czytaj dalej

Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza w Giżycku zaprasza mieszkańców gminy Miłki…

na bezpłatny wyjazd w dniu 10 lutego 2019 roku (niedziela) o godz. 8.00 spod budynku Urzędu Gminy Miłki do Ostródy na wystawę maszyn rolniczych ,,Mazurskie AGRO SHOW” . Szczegóły wyjazdu dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Miłki pod nr. tel.  87 421 10 60. Termin zgłoszeń upływa dnia 06.02.2019 r. do godz…. Czytaj dalej

Zarządzenie NR 11.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

ZARZĄDZENIE NR 8.2018 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Miłki i ogłoszenia kalendarza wyborczego