Wójt Gminy Miłki informuje, że…

…Gmina Miłki znalazła się na liście rankingowej dofinansowania w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2018

Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach programu na terenie Gminy Miłki powstanie jeden obiekt Otwartych Stref Aktywności, która będzie zlokalizowana w miejscowości Wyszowate.

Otwarta Strefa Aktywności w Wyszowatych – wariant podstawowy będzie zawierać :

a) siłownię zewnętrzną składającą się z 6 urządzeń tj. prasa nożna, wioślarz, twister, orbitrek, stoper, biegacz.

b) stół do gier planszowych

c) 4 ławek drewniano-żeliwnych, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz zagospodarowania zieleni.

Całkowity szacunkowy koszt realizowanej inwestycji to 27 588,39 zł w tym 13 700,00 zł dofinansowania z Programu OSA 2018, pozostałe środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego wsi.

Dodaj do zakładek Link.