Wójt Gminy Miłki informuje,…

…iż Gmina Miłki znalazła się na liście rankingowej zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Zakwalifikowany wniosek obejmuję realizację zadania pt „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny”. Docelowo mieszkańcy miejscowości będą mogli korzystali z drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowie z mieszkanki cementowej o długości 400 m, szerokości jezdni 4,5 m, nawierzchni 1810, 2 m2 oraz poboczy 0,5 m.

Całkowita szacowana wartość inwestycji wynosi 284326,41 zł z czego wkład własny Gminy oszacowano na 56865,28 zł, przy 80 % udziale dotacji.

Inwestycja realizowana będzie w miesiącach lipiec- październik 2018 r.

Dodaj do zakładek Link.