Komunikat o otwarciu przedszkoli na terenie Gminy Miłki

Komunikat

Drodzy Rodzice, w związku z ogłoszoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych informujemy, iż planowanym terminem otwarcia naszych placówek jest dzień 18 maja 2020 r.

Ostateczna decyzja o otwarciu przedszkoli podyktowana będzie ilością potwierdzonych zgłoszeń rodziców i zaleceniami sanepidu.

Dlatego też Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora danej placówki.

Dodaj do zakładek Link.