Projekt „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”

Szanowni Państwo.

Jesteśmy realizatorem projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu proponujemy Państwu następujące kursy/szkolenia:

weekendowe (sobota-niedziela):

– kurs baristy,
– kurs barman/sommelier,
– szkolenie komunikacja interpersonalna,
– szkolenie praca w grupie,
– szkolenie budowanie wizerunku firmy;
oraz

– kurs event manager – organizacja imprez z wykorzystaniem dronów (4-5 dni)

Uczestnik ponosi koszt – 10% wartości kursu/szkolenia.

W załączeniu przesyłamy informacje o kursach/szkoleniach oraz proponowany harmonogram. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dostosowania miejsca i terminu kursu/szkolenia do potrzeb zrekrutowanej grupy. Oferujemy również wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną oraz materiały dydaktyczne, katering, ubezpieczenie.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/turystyka-wim/

Z poważaniem

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

telefon kom. (+48) 577 280 450

turystyka@frr.org.pl

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.