KRONIKA JAGODNEGO WIELKIEGO

W sobotę 28 sierpnia w wypełnionej po brzegi świetlicy wiejskiej w Jagodnem Wielkim odbyła się uroczysta promocja wyjątkowego wydawnictwa – pierwszej części „Kroniki Jagodnego Wielkiego”, zawierającej bogato ilustrowane archiwalnymi zdjęciami wspomnienia mieszkańców wsi. Wydana w formacie albumowym książka, to dwieście stron wspomnień i zdjęć, udostępnionych przez społeczność Jagodnego Wielkiego, która po 1947 r przybyła tutaj w przeważającej mierze na skutek Akcji „Wisła” i tworzyła nową rzeczywistość wsi. Chociaż kronika jest zbiorowym dziełem całej społeczności Jagodnego, to nie powstałaby bez wielkiego zaangażowania trzech wiejskich liderek: Anny Kowal, która pełni funkcję sołtysa wsi, radnej gminnej – Danuty Celep oraz Kamili Guzewicz z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu Adelfi z Ełku. Panie pełniły honory gospodyń wieczoru. Całe działanie, owocujące wydaniem pierwszej części kroniki oraz innymi działaniami dokumentacyjno-integracyjnymi, nie udałoby się też bez prężnego działania Stowarzyszenia „Aktywne Jagodne” i wsparcia funduszy europejskich oraz szeregu instytucji i organizacji pozarządowych. O tym, jak ważna jest archiwizacja wspomnień mówił mieszkańcom Jagodnego Wielkiego Jan Sekta – historyk, szef Giżyckiego Archiwum Cyfrowego, które zajmuje się dygitalizacją dokumentów i zdjęć, pozyskanych od mieszkańców ziemi giżyckiej. Kamila Guzewicz otrzymała od swoich projektowych koleżanek symboliczny klucz do Jagodnego Wielkiego. Był też wystawa nieopublikowanych zdjęć oraz strojów ludowych i domowych sprzętów, projekcja filmu o projekcie, pyszny poczęstunek, dużo radości i niekłamanej dumy z owego dokumentacyjno-wydawniczego dokonania, które zrealizowane zostało pod hasłem: „Aby wiedzieć dokąd idziemy musimy wiedzieć skąd przyszliśmy”.

Dodaj do zakładek Link.