„Poznaj Polskę” edycja 2023

W dniu 24 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Miłki a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr MEiN/2023/DPI/499 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 22 000,00 zł, planowany wkład własny Gminy to: 9 330,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 31 330,00 zł.

W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” bierze udział 2 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Miłki które łącznie zrealizują 3 wycieczki.

Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r

Dodaj do zakładek Link.