• Znajdujesz się tutaj:

Konsultacje społeczne dot. budowy linii kolejowej Ostrołęka-Giżycko

Szanowni Państwo

W ramach zadaniach Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko” odbędą się konsultacje społeczne w dniu 27 października 2021 roku w godzinach 15:30-17:00 w Ośrodku Kultury w Miłkach.

Więcej informacji na https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-29-odc-ostroleka-lomza-pisz-gizycko

 

Załączniki

Dodaj do zakładek Link.